کتاب پول طلا

بررسی
Exhibitor:
انتشارات کتاب فردا
Speaker:
آقایان سیدمحمدحسین متولی امامی، محمد حسن غلامی، مجتبی آقایی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
Time:
2022-05-21 14:00 - 2022-05-21 15:00