آسیب شناسی شعر دفاع مقدس

نقد و بررسی
Exhibitor:
سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس
Speaker:
آقایان دکتر محمودرضا اکرامی فر، رضا اسماعیلی، سیدوحید سمنانی
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
Time:
2022-05-21 15:00 - 2022-05-21 16:00