ادبیات داستانی دفاع مقدس؛ فرصت ها و رویکردها

نقد و بررسی
Exhibitor:
سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس
Speaker:
آقایان مجید قیصری، مصطفی خرامان، میرشمس الدین فلاح هاشمی، احسان عباسلو
Presentation Language:
فارسی
Country:
ایران
Location:
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
Time:
2022-05-21 16:00 - 2022-05-21 17:00