مجموعه سازی رسائل کوتاه

دبری نشست: بهروز ایمانی
ارائه دهنده:
کتابخانه مجلس
سخنران:
دکتر جواد بشری
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/10 11:30 - 1398/2/10 12:30