جایگاه آموزش در ویرایش

دبیر نشست : یداله شکری
ارائه دهنده:
موسسه نجوای قلم
سخنران:
مهدی قنواتی
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/11 10:15 - 1398/2/11 11:15