ارزیابی منابع آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان

دبیر نشست : میر سعید موسوی رضوی
ارائه دهنده:
انتشارت علامه طباطبایی
سخنران:
دکتر امیر زند مقدم
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/12 10:15 - 1398/2/12 11:15