شکسته نویسی بایدها و نبایدها

دبیر نشست : مهناز مقدسی
ارائه دهنده:
انجمن ویراستاران
سخنران:
هومن عباس پور
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/12 15:00 - 1398/2/12 16:00