جایزه مهرگان ادب

ندارد
ارائه دهنده:
مهرگان علم وادب
سخنران:
کل هیئت داوران جایزه مهرکان ادب
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/12 16:30 - 1398/2/12 17:30