فولکوور و ادبیات کودک

دبیر نشست : دکتر جواد رسولی
ارائه دهنده:
ادبیا ت کودک
سخنران:
شهرام اقبال زاده دکتر جعفری قنواتی دکتر مریم جلالی
زبان ارائه:
فارسی
کشور:
ایران
محل:
نشست در سرای اهل قلم
زمان:
1398/2/13 16:30 - 1398/2/13 17:30