"امیرالمومنین" و "ملک": دو واژه و دو فرهنگ

فارسی
9789644117749
حامد منتظری‌مقدم
-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
امیرالمومنین (واژه)
ملک (واژه)
اسلام و دولت - اصطلاح‌ها و تعبیرها
اسلام و سیاست - اصطلاح‌ها و تعبیرها
135,000 ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
9
9