لوطی و آتش: بر اساس زندگی سردار شهید حسن باقری

فارسی
9789646661226
رحیم مخدومی
-
صریر
داستان‌های کوتاه فارسی - قرن 14
باقری، حسن، سرگذشتنامه
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان
22,000 ریال
1391
موقعیت
کودک و نوجوان
Dکودک و نوجوان سالن
1
214