ﺷﺎهکار آرامش: اعتماد به نفس کودﮐﺎن، علایم، دلایل و راهکارهای ﺗﻘوﯾت آن

فارسی
9786008844792
زهره کیخایی‌جهانتیغی
-
پژوهشگر برتر
اعتماد به نفس در کودکان
رفتار والدین
عزت نفس کودکان
والدین و کودک
100,000 ریال
1397
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
2
88