آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری: آموزش کاربردی نرم‌افزار شبیه‌ساز شبکه Cisco packet tracer

فارسی
9786008264156
فاطمه صالح‌احمدی
-
آبارون
سیستم عامل اینترنتی سیسکو
شبکه‌های کامپیوتری - شبیه‌سازی - نرم‌افزار
شبکه‌های کامپیوتری - شبیه‌سازی
150,000 ریال
1395
موقعیت
عمومی
شبستان
31
2