اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

فارسی
9786005902228
-
-
31عاشورا وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه عاشورای آذربایجان شرقی
فرهنگ‌زدایی - ایران
جنگ نرم - ایران
60,000 ریال
1394
موقعیت
عمومی
شبستان
28
32