آرزوی پسرم (خاطراتی کوتاه از شهدای منطقه مارالان) تبریز

فارسی
9786005902136
-
-
31عاشورا وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه عاشورای آذربایجان شرقی
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان
شهیدان - ایران - مارالان - بازماندگان - خاطرات
20,000 ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
28
32