200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه: ویژه کنکور کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و ساخت)

فارسی
9786001203169
مرتضی باقرپور,مهران رضوانی
-
آذر
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
مدیریت طرح‌ها - راهنمای آموزشی (عالی)
مدیریت طرح‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
170,000 ریال
1395
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7