آثار و برکات سوره مبارکه انعام و سوره مبارکه یس همراه با طریقه ختم: بانضمام زیارت عاشورا و دعای توسل، ختم نادعلی کبیر و دعای فرج امام زمان (ع)

فارسی
9786009570485
-
مهدی الهی‌قمشه‌ای
آبانه
دعاها
زیارتنامه‌ها
قرآن - ختم (انعام)
قرآن - ختم (یس)
قرآن - برگزیده‌ها - ترجمه‌ها
50,000 ریال
1394
موقعیت
عمومی
شبستان
31
4