بیماری‌های عفونی

فارسی
9786229968574
رسول سلطانی,شیرین‌سادات بدری,کاوه اسلامی,علیرضا حیاط‌شاهی,مریم فراستی‌نسب,ماندانا ایزدپناه,سارا موسوی,عاطفه اردوئی‌جوان,منیر غزائیان,مرجان خنیفر,آتنا عزتی,سامرند فتاح‌قاضی
-
آبادیس طب
بیماری‌های واگیر - داروها
بیماری‌های واگیر - درمان
بیماری‌های واگیر
بیماری‌های واگیر - تشخیص
250,000 ریال
1397
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
1