"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حوادث عصر خود، علی (ع) و قومیت عربی

فارسی
9646590233
جورج جرداق
مصطفی زمانی‌وجدانی
فراهانی
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1