"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و سقراط، علی (ع) و اعلامیه جهانی حقوق بشر

فارسی
9646590225
جورج جرداق
سیدهادی خسروشاهی
فراهانی
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1