"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه

فارسی
9646590217
جورج جرداق
عطامحمد سردارنیا
فراهانی
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1