77 نقطه ضعف یک مدیر

فارسی
9786009306350
امیرحسین سیفی
-
آب خست
اخلاق حرفه‌ای
مدیریت
150,000 ریال
1393
موقعیت
عمومی
شبستان
25
5