به دنبال جهان‌های موازی ...

فارسی
9786009582891
سعید گراوندی (زاحل)
-
آب خست
کوانتوم
آنتروپی (نظریه اطلاعات)
کیهان‌شناسی کوانتومی
150,000 ریال
1396
موقعیت
عمومی
شبستان
25
5