"ز پود محنت و تار محبت" نگرشی بر گلیم‌باف‌ها در استان چهارمحال و بختیاری

فارسی
9789647665667
فرانک کبیری
-
دانشگاه شهرکرد
چهارمحال و بختیاری
گلیمها - ایران - چهارمحال و بختیاری
165,000 ریال
1394
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F4
2
19