جستجو
361,359

‏‫روزهای خوب خدا‮‬‏‫: کارنامه عملیاتی لشکر قدس گیلان در هشت سال دفاع مقدس: جلد اول کربلای 2، کربلای 5، جلد دوم عملیات قادر، نصر 4، والفجر 8 و 9  

9786005970470
رضا صالح‌فخاری
کدیور
0  ریال
1394
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - نبردها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (گیلان). سپاه قدس. معاونت بهداشت، امداد و درمان - شهیدان
موقعیت
عمومی
شبستان
22
11

‏‫عکاسان جنگ (عراق علیه ایران) 1367 - 1359  

9786009467167
علی فریدونی
انجمن عکاسان انقلاب ودفاع مقدس
150,000  ریال
1394
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - عکس‌ها
عکاسان جنگ - ایران
عکسها - ایران - خوزستان
موقعیت
عمومی
شبستان
6
32

‏‫مقدمه‌ای بر اختر فیزیک جدید‬‏‫  

9789643242749
برادلی کارول,دیل استلی
جهاد دانشگاهی مشهد
400,000  ریال
1393
فیزیک نجومی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
1
206

‏‫مقدمه‌ای بر اختر فیزیک جدید‬‏‫  

9789643242800
برادلی کارول,دیل استلی
جهاد دانشگاهی مشهد
400,000  ریال
1395
فیزیک نجومی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
1
206

‏‫چکیده بدایه المعارف‌ الالهیه همراه با حاشیه‌ای ارزشمند از بزرگان کلام، فلسفه و عرفان اسلامی  

9786008130000
احمد افشاری
مهرگان دانش
140,000  ریال
1395
کلام شیعه امامیه
مظفر، محمدرضا، 1342 - 1281. عقاید الامامیه - نقد و تفسیر
شیعه - عقاید
موقعیت
عمومی
شبستان
26
32

‏‫چکیده بدایه المعارف‌ الالهیه همراه با حاشیه‌ای ارزشمند از بزرگان کلام، فلسفه و عرفان اسلامی  

9786008130000
احمد افشاری
مهرگان دانش
140,000  ریال
1395
کلام شیعه امامیه
مظفر، محمدرضا، 1342 - 1281. عقاید الامامیه - نقد و تفسیر
شیعه - عقاید
موقعیت
آموزشی و کمک آموزشی
سالن جنوبی E3
99

‏‫‭English for the students of electronic and computer engineering  

9789642512867
-
بیشه
81,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - الکترونیک
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - کامپیوتر
موقعیت
عمومی
شبستان
7
4

‏‫‭English for the students of electronic and computer engineering  

9789642512867
-
بیشه
81,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - الکترونیک
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
1
148

‫‭Pro reading: expand your lexical repertoireand speed up your reading‏‫‭  

9786003167414
مهدی مردانی
جنگل
100,000  ریال
1396
خواندن - استنباط
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی - خارجیان
زبان انگلیسی - واژگان - راهنمای آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
2
114