جستجو
472

1000 پرسش چهارگزینه‌ای تحلیل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشریحی  

9789645693822
نادر فنایی
آذر
250,000  ریال
1394
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
سازه، تجزیه و تحلیل - راهنمای آموزشی (عالی)
سازه، تجزیه و تحلیل - آزمونها و تمرینها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

1000 پرسش چهارگزینه‌ای تحلیل سازه‌ها: به همراه پاسخ تشریحی  

9789645693822
نادر فنایی
آذر
200,000  ریال
1392
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
سازه، تجزیه و تحلیل - راهنمای آموزشی (عالی)
سازه، تجزیه و تحلیل - آزمونها و تمرینها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

1001 نکته عمرانی  

9786001202209
محمدرضا فاضل‌زاده
آذر
85,000  ریال
1394
ساختمان‌سازی
مصالح ساختمانی
ساختمان‌سازی - قوانین و مقررات - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

200 نکته و تست مدیریت و کنترل پروژه: ویژه کنکور کارشناسی ارشد (مهندسی صنایع و مدیریت پروژه و ساخت)  

9786001203169
مرتضی باقرپور,مهران رضوانی
آذر
170,000  ریال
1395
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
مدیریت طرح‌ها - راهنمای آموزشی (عالی)
مدیریت طرح‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

2000 واژه ضروری زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری  

9786001203398
علیرضا محمدی
آذر
200,000  ریال
1396
زبان انگلیسی - واژه‌نامه‌ها - فارسی
معماری - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی
معماری - واژه‌نامه‌ها - فارسی
مهندسی عمران - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

آب‌نگاری (هیدروگرافی)  

9786001202049
محمدرضا عاصی
آذر
100,000  ریال
1394
نقشه‌برداری آبی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

آداب سفر در اسلام  

9789647901666
حسین یاوری,زینب رجبی
آذر
75,000  ریال
1392
مسافرت (اسلام) - آداب و رسوم
مسافرت (اسلام) - احادیث
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

آرماتوربندی  

9786001201004
امیر سرمد‌نهری
آذر
90,000  ریال
1394
ساختمان‌های بتنی - کفراژبندی
میل‌گردگذاری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

آرماتوربندی  

9786001201004
امیر سرمد‌نهری
آذر
80,000  ریال
1392
ساختمان‌های بتنی - کفراژبندی
میل‌گردگذاری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7

آرماتوربندی  

9786001201004
امیر سرمد‌نهری
آذر
90,000  ریال
1393
ساختمان‌های بتنی - کفراژبندی
میل‌گردگذاری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
7