جستجو
63

1984  

9786008137764
جورج اورول
یمام
250,000  ریال
1397
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

آنچه در کربلا گذشت (نفس المهموم) بانضمام قیام مختار  

9786009749836
-
یمام
285,000  ریال
1396
واقعه کربلا، 61ق.
حسین‌بن‌علی(ع)، امام سوم، 61 - 4 ق.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

اسکندر مقدونی  

9786009749881
هرولد لمب
یمام
225,000  ریال
1396
اسکندرمقدونی، 323 - 356 ق.م. - داستان
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
شاهان و فرمانروایان - داستان
سرداران - داستان
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

اعتماد به نفس: نقطه‌ی کانونی خود را بیابید، درآمدتان را به حداکثر و تلاش‌تان را به حداقل برسانید  

9786008137856
برایان تریسی
یمام
100,000  ریال
1397
اعتماد به نفس - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

افسانه‌ی قاجار  

9786009682010
حمزه سردادور
یمام
320,000  ریال
1396
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

اودیسه  

9786008772064
هومر
یمام
220,000  ریال
1396
افسانه‌ها و قصه‌های یونانی
شعر حماسی یونانی - ترجمه شده به فارسی
اودیسه (اساطیر یونانی)‬ - شعر
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

ایلیاد  

9786008772057
هومر
یمام
285,000  ریال
1396
افسانه‌ها و قصه‌های یونانی
شعر حماسی یونانی - ترجمه شده به فارسی
آشیل (اساطیر یونانی)
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

بابا لنگ‌دراز  

9786008772194
جین وبستر
یمام
120,000  ریال
1396
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

بابک خرم‌دین  

9786008772002
سعید نفیسی
یمام
175,000  ریال
1396
ایران - تاریخ - حکومت اعراب و جنبش‌های ملی، تا 205 ق
بابک خرمدین - 223 ق
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7

بانوی سربدار  

9786009682034
حمزه سردادور
یمام
280,000  ریال
1396
ایران - تاریخ - سربداران، 788 - 736 ق
داستان‌های فارسی - قرن 14
داستان‌های تاریخی
موقعیت
عمومی
شبستان
1
7