تسلیت/ درگذشت همکار

1395/10/2 14:39

درگذشت همکارمان زنده یاد علی عاشوری مدیرروابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.  ازخداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبروشکیبایی مسئلت می نماییم.