فراخوان مشارکت در اعلام نظر و بازبینی مجموعه مقررات نمایشگاه کتاب تهران

1398/3/8 12:54

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران طی فراخوانی از اصحاب فرهنگ و نشر برای مشارکت در اعلام نظر و بازبینی مجموعه مقررات نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دعوت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بر اساس این فراخوان ضمن تشکر از اصحاب فرهنگ و نشر در برپایی سی‌ودو مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آمده است؛ ازآنجاکه ارتقا و کیفیت افزایی نمایشگاه، مستلزم بازبینی و به‌روزرسانی مقررات و شیوه‌نامه‌های اجرایی و رفع نواقص احتمالی (با توجه به مقتضیات زمان و مکان) و اطلاع‌رسانی بهنگام مقررات نهایی به ناشران متقاضی مشارکت در نمایشگاه است و بر اساس تأکید ریاست محترم نمایشگاه مقررشده بلافاصله پس از اتمام مراحل اجرایی سی‌ودو مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نسبت به تشکیل «کارگروه بررسی و تدوین مقررات نمایشگاه» و بررسی همه‌جانبه و جامع دیدگاه‌های مطرح در این خصوص طی بازه زمانی مناسب اقدام شود؛ از عموم اهالی نشر و صاحب‌نظران درخواست می‌شود نظرات جزئی یا تفصیلی خود در خصوص تکمیل و اصلاح هر یک از مفاد مجموعه مقررات نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (فایل ضمیمه) و نیز پیشنهادهای خود در مورد تدوین «شیوه تعیین و تخصیص متراژ و جانمایی ناشران» برای اجرا در دوره بعدی نمایشگاه را ظرف مدت یک ماه (تا پایان خرداد 1398) به‌صورت مکتوب تدوین و به نشانی sec.tibf@gmail.com ارسال دارند.

مجموعه مقررات نمایشگاه کتاب تهران  دانلود