درخشش شهریار در نمایشگاه کتاب باکو

1398/7/7 13:18

در ورودی نمایشگاه کتاب دوسالانه باکو تصویری از شاعر بزرگ کشورمان «شهریار» خودنمایی می‌کند که مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در ورودی نمایشگاه تصویری از شهریار نصب شده که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است. هم‌چنین در غرفه‌های فروش نمایشگاه نیز آثاری از این شاعر کشورمان به خوبی به چشم می‌خورد و حضور معنوی شهریار در فضای ادبی و فرهنگی نمایشگاه کتاب باکو بسیار چشمگیر است. این فرصت خوبی است تا از این شخصیت بزرگ و محبوب برای گسترش روابط فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان استفاده کنیم و با مدد از اندیشه‌های این شاعر بزرگ و فرهیخته بر مشترکات فرهنگی‌مان تأکید کنیم و دیگر شاعران کشورمان را نیز بهتر از قبل به فرهیختگان آذری بشناسانیم.