ایتالیا مهمان ویژه سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

کشور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه سی امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور می یابد. به تدریج برنامه های این کشور درنمایشگاه کتاب تهران به روز رسانی می شود.

نشست خبری معرفی برنامه‌های ایتالیا

نشست مشترک با هیات ایتالیا

کارگاه دوروزه ی ایتالیایی درشهرکتاب

کارگاه مشترک تصویرگران ایران و ایتالیا

کارگاه آموزشی مشترک تصویرگران ایران و ایتالیا درتهران

نشست ترجمه شفاهی

نشست «آسیب‌شناسی ترجمه بین زبانی»

نشست بررسی ادبیات معاصر ایتالیا

کنکاشی در بازار نشر ایتالیا

برنامه های غرفه ایتالیا    دانلود

 

   
 دانلود