جلسه اول

مصوبات:

 • پژوهشی با عنوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دیدگاه اقتصادی تدوین و به شورا سیاست‌گذاری ارائه شود.
 • پژوهشی با عنوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دیدگاه فرهنگی تدوین و به شورا سیاست‌گذاری ارائه شود.
 • کارگروه آماده‌سازی نمایشگاه سی‌ام متشکل از موسسه – تشکل‌ها – شهرداری تعیین شود؛ از شهرداری آقای عبداللهی نماینده در این کارگروه باشند و از ناحیه تشکل‌ها و موسسه هرکدام یک نفر حضور داشته باشند تا مباحث را پیش ببرند.
 • زمان برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سیزدهم لغایت بیست و سوم اردیبهشت ماه مصوب شد.
 • جناب آقای امیرزاده در نمایشگاه سی‌ام به عنوان سخنگوی شورای سیاست‌گذاری انتخاب شدند.

جلسه دوم

 • کارگروه مشترک برای تدوین ساختار واسپاری نمایشگاه کتاب تهران به تشکل‌های نشر و ارائه گزارش به شورای سیاست‌گذاری تشکیل شود این کمیته از سه ضلع تشکیل شده و ترکیبی از تشکل‌ها، وزارت ارشاد – معاونت و موسسه – و شورای سیاست‌گذاری باشد. سه نفر از شورای سیاست‌گذاری عضو کمیته بوده و از شورای سیاست‌گذاری آقای اشعری و آقای عموزاده و از معاونت امور فرهنگی آقای شهرام نیا، آقای امیرزاده و آقای سیدآبادی  حضور داشته باشند.
 • کشور چین به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه سی و یکم انتخاب شد.
 • با بورسیه نمایشگاه کتاب تهران برای 10 نفر موافقت شد، که با فراخوانی از بین علاقمندانی که در خرید رایت یا انتخاب ناشران برای خرید رایت موثرند یا مسئولان گرنت‌های خارجی انتخاب می‌شوند.
 • ناشران کشور میهمان ویژه، از پنجاه درصد تخفیف هزینه غرفه برخوردار می‌شوند.

جلسه سوم

 • سیاست تجمیع یارانه‌ای در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همانند سال گذشته ادامه خواهد داشت.
 • یک روز از نمایشگاه به متخصصین یا مراکز خاص برای بازدید از بخش بین‌الملل اختصاص یابد، و کتاب‌های مناسب این مراکز، که امکان عرضه عمومی ندارند در آن روز عرضه شود با این شرط که کاملاً کنترل شود تا این کتاب‌ها به بازار راه پیدا نکند.
 • از طریق خرید ایبوک‌ها، محتویات کتاب‌های مشکوک قبل از ورود به نمایشگاه بررسی شود.

جلسه چهارم

 • طی یک ماه آینده آقای شهرام‌نیا گزارشی از پیشرفت کار نمایشگاه شهرآفتاب ارائه کنند.
 • حداکثر طی یک ماه، مکان استقرار کشور میهمان نمایشگاه سی‌ام مشخص و اعلام شود.
 • آقای شهرام‌نیا درباره سه مورد پیشنهادی برای شهر میهمان نمایشگاه سی‌ام گزارشی تهیه و به شورای سیاست‌گذاری ارائه کنند. اول شهری از شبه قاره دوم شهری از مناطق مسلمان با هماهنگی وزارت خارجه، سوم شهر استانبول.
 • درباره عدم عرضه کتاب‌های افست ناشران خارجی هم‌زمان با حضورشان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، در شورای تشکل‌ها بحث و بررسی شود و نتیجه به شورای سیاست‌گذاری اعلام شود.

جلسه پنجم

 • میزان تعرفه‌های بخش‌های مختلف نمایشگاه سی‌ام، همانند سال گذشته اعمال شود.
 • آئین‌نامه‌های جدید نمایشگاه سی‌ام و اصلاح آئین‌نامه‌های قبلی با حضور نمایندگان موسسه، معاونت و تشکل‌ها تهیه (توسط آقای شهرام نیا) و به شورای سیاست‌گذاری ارائه شود.
 • پیش‌نویس آئین‌نامه‌های بورسیه نمایشگاه (توسط آقای شهرام نیا) تهیه و پس از اعمال ملاحظات آقایان سیدآبادی و فیروزان به شورا ارائه شود.
 • برای به تأخیر نیفتادن امور اجرایی نمایشگاه سی‌ام و تا زمان مشخص نشدن مسئله واگذاری، آقایان شهرام نیا، امیرزاده و اسماعیلی‌راد یا توکل، لیست اقدامات اجتناب‌ناپذیر و فعالیت‌های ضروری نمایشگاه را تهیه و در شورا مطرح کنند.
 • برای جلسه آینده آقایان شهرام نیا، امیرزاده و سیدآبادی، بودجه نمایشگاه را آماده و به شورا ارائه نمایند.
 • کارگروهی برای جمع‌بندی ایده‌ها افق ده‌ساله نمایشگاه تشکیل شود که اعضای آن آقای عموزاده خلیلی، آقای بهشتی و آقای حمزه زاده و دو نفر خارج از شورا باشد.
 • آقای سیدآبادی با کمک جمع سه تا پنج‌نفره، ایده نگاه نمایشگاه سی‌ام به‌عنوان آغاز دوره جدید را بررسی و به شورا دهند.

جلسه ششم

 • پیشنهاد کارگروه واگذاری مبنی بر واگذاری نمایشگاه به دو تشکل نشر (اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و تعاونی ناشران آشنا) و همکاری تشکل‌های دیگر تصویب شد.
 • مقرر شد معاون اجرایی نمایشگاه توسط تشکل‌های نشر معرفی شود.
 • آقای شهرام نیا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به‌عنوان قائم‌مقام نمایشگاه معرفی شدند.
 • آقای شهرام نیا پیشنهاد بودجه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به دو صورت همکاری شهرداری تهران و عدم همکاری شهرداری تهران تهیه و به شورا ارائه کنند.