مهمانان کشور صربستان 

سمت

نام میهمان

 

وزیر فرهنگ و اطلاعات جمهوری صربستان

آقای ولادان ,ووکوسایوویچ

 

مهمانان هیئت رسمی

دستیار وزیر فرهنگ و اطلاعات جمهوری صربستان برای خلاقیت معاصر و صنایع خلاق

خانم ایوانا ددیچ

 

مشاور ارشد وزارت فرهنگ و اطلاعات جمهوری صربستان

آقای ملادن وسکوویچ

 

مدیر کتابخانه ملی صربستان

آقای لاسلو بلاسکوویچ

 

مدیر موزه حفاظت از بناهای تاریخی

خانم تیانا کولاک آنتیک

 

مدیر موسسه نگهداری  از بناهای فرهنگی حمهوری صربستان

خانم میریانا آندریک

 

 

مدیر بایگانی یوگسلاوی

میلان تیرزیچ

 

مدیر سازمان ماتیسا صربستان

دراگان سمپیچ

نویسنده

گوران پترویچ

مهمانان نویسنده

نماینده نویسنده

نماینده آقای دانیل دیان الکسیک

نویسنده مسلمان

محرم بازدول

گروه کنسرت

اسلوبدان ترکولیا

گروه هنری

گروه کنسرت

دیان آنتویچ

گروه کنسرت

دیان وکوویچ

گروه کنسرت

دراگوتین جاکوولویچ

گروه کنسرت

مارکو دیلاتوویچ

گروه کنسرت

میلوش دیاییک

گروه کنسرت

میلوش جاکوولیویچ

گروه کنسرت

آریه دن بوئر

 

خبرنگار

الکساندر نیکولیچ

گروه خبری

خبرنگار

میلان رمانجوک

دبیر جامعه صنایع خلاقانه

میرکو پرلیا

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

سردیان مارکودیچ

اتاق بازرگانی

خانم ابرنیامازیچ

رئیس کتابخانه دانشگاه

الکساندر ایرکوو

کتابخانه دانشگاه اسووتزار مارکویچ

هماهنگ کننده

شیلا دزیدیچ

معاون سردبیر

واسیلیچ میلونوویچ

رئیس دپارتمان نشر و توزیع کتابخانه ملی صربستان

دراگان پوراشیچ

کتابخانه ملی صربستان

مهمانان کشور تونس 

الصفة

الاسم واللقب

 

معاون وزیر

السيدة آمال حشانة

1

مدیر کل کتاب

السيد نزار بن سعد

2

نویسنده

هنيدة حفصة

3

نویسنده

منصور مهني

4

نویسنده

محمد سعد برغل

5

شاعر

المولدي عامر

6

شاعر

مجدي بن عيسى

7

خطاط

فؤاد هنشيري

8

صحفية

نجلاء قموع

9

مشرفة على جناح الوزارة

راضية عرقي

10

مشرفة على جناح الوزارة

يمينة مرواني

11

كاهية مدير/منسقة

سميرة بن بدر

12

كاهية مدير

هاجر  زحزاح

13

ناشر

محمد صالح الرصاع

14

ناشر

المنصف الشابي

15

ناشر

سمير المسعودي

16

ناشر

حافظ بو جميل

17

رئيس اتحاد الناشرين

محمد صالح معالج

18