شرایط اسکان دانشجویی:

با توجه به استقبال قشر دانشجویی و طلاب، نمایشگاه کتاب با همکاری شهرداری تهران و حرم مطهر امام خمینی (ره) محلی را به عنوان اسکان موقت دانشجویان و طلاب در مهمانسرای بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

شرایط پذیرش اسکان دانشجویان و طلاب:

1ـ ارایه خدمات فقط به دانشجویان و طلاب شهرستانی در حال تحصیل ارایه می­شود.

2ـ ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه و درج اطلاعات ذیل در نامه ضروری است:

الف ـ فهرست اسامی و تعداد دانشجویان گروه باید ذکر شود.

ب ـ شماره تلفن همراه یک نفر از دانشجویان و یا طلاب جهت هماهنگی ضروری است.

تذکر 1: مدت زمان اسکان یک شب می­باشد. ساعت ورود به محل اسکان از ساعت 18:00 تا ساعت 22:00 می­باشد و ساعت خروج 8:00 صبح الزامی است.

تذکر 2: به هیچ عنوان برای خانواده و یا دوستان دانشجو اسکان فراهم نخواهد شد.