بسمه تعالي

آگهي مزایده عمومی یک مرحله ­ای

   مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در نظر دارد مزایده واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه­ های موادغذایی در سی و سومین نمایشگاه بین­ المللی  کتاب تهران را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید.

  1. محل اجراء مزایده: تهران، خیابان شهید بهشتی، مصلی امام خمینی (ره)
  2. تاریخ برگزاری نمایشگاه: 26 فروردین لغایت 5 اردیبهشت 1399.

موضوع مزایده: واگذاری و اجرای تبلیغات محیطی و غرفه­ های موادغذایی در محل برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران

 

از متقاضیان دارای صلاحیت و واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد از تاریخ درج آگهی 98/11/28در روزنامه اطلاعات در ساعات اداری (8 الی 16) با ارائه معرفی نامه به نشانی خ انقلاب-بین صباو فلسطین جنوبی- پلاک 1080 ساختمان مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، طبقه سوم، واحد دبیرخانه تلفن 66415196 مراجعه و اسناد مزایده تکمیل شده و پیشنهادات خود را به‌صورت لاک و مهر شده تا  تاریخ 98/12/12 به دبیرخانه مؤسسه تحویل و رسید دریافت نمایند.


(توزیع و ارائه پیشنهاد اسناد مزایده 98/11/28 الی 98/12/12 است) تاریخ بازگشایی پاکت‌ها 98/12/13به‌صورت حضوری خواهد بود.

شرایط کامل موضوع مزایده در اسناد مزایده به تفکیک هر مزایده درج گردیده است، مؤسسه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار بوده و هزینه درج یک نوبت آگهی به نسبت مساوی به عهده برنده مزایده است.