جستجو
368,464

" ملامح النظام السياسي المقترح لمصر على ضوء المبادئ الدستورية العامة  

دكتور/اشرف ابو المجد
دار الافاق العربية
دار الافاق العربية
2016
موقعیت
ناشران عرب
6B
4
3

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
C1
4
22

"10 stories (English). The book for reading. For the 1st certified level"  

9785883370723
Zhukova L.N.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2015
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3

"50 Russian texts. The book for reading in Russian for foreigners"  

9785883371577
Gubieva I.G., Yatselenko V.A.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2016
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3

"960 سوال چهارجوابی مدیریت استراتژیک پیشرفته"  

9789648545180
احمدرضا مدرسی
تانیش
200,000  ریال
1392
برنامهریزی راھبردی -- آموزش برنامهای موضوع : برنامهریزی راھبردی -- آزمونھا و تمرینھا (عالی) شناسه افزوده : رسولی، رضا، ١٣٣٩ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته شناسه افزوده : صالحی، علی، ١٣۵٣ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
5D
2
62

"A poet in Russia - more than a poet Ten centuries of Russian poetry." Anthology in 5 volumes. (1 to 4 min.)  

9785895771761
Evtushenko E.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2014
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3

"Abu Ali of Xing's iba is the great thinker, the scientific Encyclopaedist of the medieval East"  

9785779309691
Boltaev M.I.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2010
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3

"All in good time. The means and methods for the expression of time in the Russian language"  

9785883373922
Khavronina S.A., Kaznishkina I.V.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2016
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3

"American Heritage" English as a Second Language Dictionary  

9780395818732
HMCO
نشر کوکب قشم
شرکت بازرگانی نشر کوکب قشم
1997
موقعیت
ناشران لاتین
6A
2
16

"Amphibian person" A.R. Belyaev. The book for reading with zkhadaniye (B1)"  

9785883373779
Eremina N.A.
روسیه مهمان ویژه
4  USD
2016
موقعیت
بازار جهانی کتاب
ملل
B
1، 2 و 3