جستجو
404,728

"1 - 2 - 3" سحرآمیز: انضباط موثر برای کودکان 2 - 12 سال  

9789643726317
تامس فیلان ؛ مترجم:مهدی دوایی ؛ مترجم:شیرین کوهپایه
سخن
150,000  ریال
93
عمومی
موقعیت
عمومی
C1
4
22

"960 سوال چهارجوابی مدیریت استراتژیک پیشرفته"  

9789648545180
احمدرضا مدرسی
تانیش
200,000  ریال
1392
برنامهریزی راھبردی -- آموزش برنامهای موضوع : برنامهریزی راھبردی -- آزمونھا و تمرینھا (عالی) شناسه افزوده : رسولی، رضا، ١٣٣٩ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته شناسه افزوده : صالحی، علی، ١٣۵٣ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
5D
2
62

"CRUCIBLE" IN HISTORY  

9780413747907
Miller,Arthur
Methuen Drama
Book City
450,000  IRR
2000
115
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"City of the Future" : Built Space, Modernity and Urban Change  

9781785332562
Laszczkowski
Berghahn
Danesh Arzin Jahan
2016
312
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"Lean" Maintenance Repair and Overhaul  

9780071789943
Srinivasan
McGraw-Hill
Danesh Avarun Oxsin
2014
308
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"National Geographic" Family Reference Atlas of the World by National Geographic Society  

9781426205439
chetah tech group
wob
Kahkeshan Book
2012
110
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"Son los pobres quienes enfrentan el salvajismo del sistema de 'justicia' en EE.UU."  

978-1-60488-086-1
Waters, Hernández et al
Pathfinder Press
Pathfinder Books
2016
120
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"Stretching" Exercises for Qualitative Researchers  

9781483358277
Valerie J. Janesick
SAGE Publishing
Book Village Company Ltd
34  IRR
2015
123
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"They Say / I Say" - The Moves That Matter inAcademic Writing, 3/e  

9780393935844
Graff
Norton
Jahan Adib Publishing
16  IRR
2014
115
موقعیت
Latin and other languages exhibition venues

"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" کلام النبی (ص) لا من زیاده الناس  

9786005694338
محمدجعفر طبسی
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
40,000  ریال
91
"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" کلام النبی (ص) لا من زیاده الناس
موقعیت
عمومی
B1
1
50