ناشران برتر سال 1394 که درمراسم افتتاحیه بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران معرفی شدند

سیدعباس حسینی‌نیک، مدیر انتشارات مجد (در بخش ناشران خصوصی بزرگسال)
شادی پیروزی، انتشارات ایلیا (در بخش ناشران خصوصی بزرگسال شهرستان)
محمد حمزه‌زاده، انتشارات سوره‌مهر (در بخش ناشر غیرخصوصی)
نادر قدیانی، انتشارات قدیانی (در بخش ناشر خصوصی کودک و نوجوان)
نورا حق‌پرست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (در بخش ناشر غیرخصوصی کودک و نوجوان)
هاشمی‌نژاد، انتشارات افق (در بخش ناشر خصوصی کودک و نوجوان)
سبحانی‌نسب، انتشارات جمال (در بخش ناشر خصوصی کودک و نوجوان شهرستان)
 
بخش جنبی
اشکوری، مجمع ذخایر اسلامی (در بخش ناشر غیرخصوصی بزرگسال شهرستان)
مرتضی روحانی، موسسه ترجمان علوم اسلامی (در بخش ناشر خصوصی بزرگسال)