کشورهای حاضر در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران- سال 1395

 

آلمان، الجزایر،افغانستان،ایتالیا،اتریش،انگلستان،امارات متحده عربی،بوسنی و هرزگوین،پاکستان،ترکیه،تاجیکستان،سوریه،چین،روسیه،ژاپن،عراق،عمان،لبنان،مکزیک،مصر و هند