عباس صالحی (رئیس نمایشگاه و رییس شورای برنامه ریزی)

امیر مسعود شهرام نیا  (قائم مقام،رئیس شورای نظارت و ارزیابی و عضو شورای برنامه ریزی)

  vicepresident[at]tibf[dot]ir

مهدی اسماعیلی راد (معاون اجرایی)

همایون امیرزاده (رئیس هیات رسیدگی به تخلفات و عضو شورای نظارت و ارزیابی)

حسین صفری  (مدیرکمیته اجرایی و رفاهی)

محسن نصراله  (مدیرکمیته پشتیبانی)

مصطفی وکیل قاهانی (مدیرکمیته مالی)

هادی بقراط پور دبیر کمیسیون معاملات و امور قراردادها

علی فریدونی (رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران خارجی و عضو شورای نظارت و ارزیابی)

مهدی سهل آبادی (مدیرکمیته حراست)

هومان حسن‌پور (مدیرکمیته ناشران داخلی)

داود موسایی (مدیر کمیته ناشران خارجی)

غلامرضا نوعی (مدیر کمیته امور بین‌الملل)

سیدمحمد طباطبایی (مدیر ستاد خبری و رسانه‌ای)

رجبعلی سالاریان (مدیرکمیته روابط عمومی)

یحیی دهقانی (مدیرکمیته فعالیت های فرهنگی)

محمد سلگی (رئیس کارگروه نظارت محتوایی ناشران داخلی و فعالیت‌های فرهنگی و عضو شورای نظارت و ارزیابی)

فرشید فرح خواه پشتیبان فنی

  Support[at]tibf[at]ir

علی اکبرتورانیان (مدیرکمیته اطلاع رسانی)

مراد خزائی (مدیرسایت و فضای مجازی)

داریوش رضوانی (مدیر تشریفات)

نیکنام حسین‌پور  (مشاور رئیس سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران)

محمد خلج (رئیس کارگروه نظارت مالی و اجرایی و عضو شورای نظارت و ارزیابی)

محمد مهدی داودی‌پور (مدیر کمیته تبلیغات)