Books

12
آخرین رویای سلطان (زندگی‌نامه و خاطرات برادران شهید طالب، مطلب و خالد حسنی)

Author : -

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1400

ISBN : 9786009996933

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

حدیث سروقامتان: وصیت‌نامه شهدای شهرستان بیجار

Author : -

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229571705

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

راسخون جهاد و شهادت: زندگی‌نامه شهدای پیشمرگان مسلمان کرد شهرستان مریوان

Author : -

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786009996957

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

ریگائیره‌یه: کومه‌له روانگه کانی حه‌زره‌تی ئیمام خومه‌ینی (ره) وریبه‌ری مه‌زنی شورش (مدظله‌العالی) سه‌باره‌ت به کورد و کوردستان

Author : -

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229701003

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

سردار بیست‌ساله روح‌الله: زندگی‌نامه و مجموعه خاطرات سردار شهیداحمد کرمی

Author : امیریان ، حامد

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229571750

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

سیدعطا: بر اساس زندگی و خاطرات شهیدسیدعطاءالله حسینی

Author : آویهنگی ، شیلان

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786009996988

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

شش پاره تن: زندگی‌نامه و خاطرات شهیدان قادرخان‌زاده

Author : لطف‌الهی ، مریم

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229571729

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

فهمیده کردستان: زندگینامه‌ی داستانی شهیدیدالله محمدی

Author : آویهنگی ، شیلان

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786009996971

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

معراج عشق: شرح زندگی‌نامه و خاطرات شهدای لشکر عملیاتی 22 بیت‌المقدس کردستان

Author : علی‌پناه ، علی

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229571774

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

مهاجر: داستان‌های کوتاه از زندگی طلبه شهید علی‌رضا عسکری

Author : -

Publisher : 22 وابسته به مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه بیت المقدس

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229571798

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 8

Stand No : 28

Join Us: