Books

83
آبی مثل دریا: زندگی‌نامه شهید مرتضی مفاخری

Author : بگزاده ، فاطمه

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1400

ISBN : 9786227812015

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آرمان عزیز: روایت‌هایی مستند از زندگی طلبه بسیجی شهید آرمان علی‌وردی

Author : محمدولی ، مجید

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1402

ISBN : 9786227812473

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آسمان‌شناس: سرگذشت و خاطرات شهید حسن آبشناسان

Author : -

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1402

ISBN : 9786227812541

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آغوش مادر

Author : آذرنگ ، سیده‌رقیه

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1400

ISBN : 9786227812176

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آقای تانک و رفیقش: زندگی‌نامه شهید مهدی لاجوردی

Author : حداد ، فریبا

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1401

ISBN : 9786227812022

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آن مرد قهرمان: زندگی‌نامه شهید سیدمحمدرضا دستواره، از سرداران (لشکر 27 محمد رسول الله)

Author : بگزاده ، فاطمه

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1401

ISBN : 9786229797495

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

آن مرد قهرمان: زندگی‌نامه شهید سیدمحمدرضا دستواره، از سرداران (لشکر 27 محمد رسول الله)

Author : بگزاده ، فاطمه

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1400

ISBN : 0000000000000

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

ابووهب

Author : حاتمی ، مازیار

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1399

ISBN : 9786007472880

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

اتل متل یه شاعر: گزیده اشعار

Author : -

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1399

ISBN : 9786229736241

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

از من نخواه آرام بگیرم: روایت زندگی شهید مدافع حرم، سیداسماعیل سیرت‌نیا

Author : آخرتی ، الهه

Publisher : 27 بعثت وابسته به مرکز مطالعات پژوهشی 27 بعثت سپاه محمد رسول الله (ص)

Issue Year : 1400

ISBN : 9786227812213

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Section : عمومی

Hall : شبستان

Corridor : 26

Stand No : 671

Join Us: