موضوع: بررسی

بررسی فعالیت های ناشران و مولفان بازنشسته فرهنگی

ارائه دهنده: اداره بازنشستگی فرهنگیان تهران
سخنران: خانمها دکتر معصومه ذبیحی، مهندس طاهره فدایی فتح آبادی، آقای اسفندیار معتمدی
زمان: 1401/02/31-11:45 - 1401/02/31-12:45
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

به ما بپیوندید: