موضوع: بررسی

کتاب پول طلا

ارائه دهنده: انتشارات کتاب فردا
سخنران: آقایان سیدمحمدحسین متولی امامی، محمد حسن غلامی، مجتبی آقایی
زمان: 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:00
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

به ما بپیوندید: