موضوع: بررسی

نقش ادبیات در انتقال فرهنگ ایثار

ارائه دهنده: نشر شاهد
سخنران: آقایان دکتر پروانی، دکتر داوودی، حبیب الله رزمجویی
زمان: 1401/02/31-14:00 - 1401/02/31-15:00
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

به ما بپیوندید: