موضوع: نقد و بررسی

آسیب شناسی شعر دفاع مقدس

ارائه دهنده: سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس
سخنران: آقایان دکتر محمودرضا اکرامی فر، رضا اسماعیلی، سیدوحید سمنانی
زمان: 1401/02/31-15:00 - 1401/02/31-16:00
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

به ما بپیوندید: