موضوع: زندگینامه داستانی شهید ابوالفضل نکونام قدیری

رونمایی کتاب او همه شور

ارائه دهنده: انجمن پیشکسوتان سپاس
سخنران: فاطمه میرزایی
زمان: 1402/02/15-15:00 - 1402/02/15-17:00
زبان ارائه: فارسی
کشور: ایران
محل: سرای اهل قلم

به ما بپیوندید: