نفیسه مرشدزاده مدیر نشر اطراف

معرفی نشر و آثار به مخاطب در بستر نمایشگاه تاثیر بالایی دارد

2022-05-23 15:46

مدیر نشر اطراف با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاه کتاب برای افزایش مطالعه اظهار داشت: افراد حاضر در نمایشگاه کتاب الزاما به کتابفروشی نمی‌روند. اما گاهی با حضور گذری در نمایشگاه کتاب تبدیل به افراد کتابخوانی می‌شوند. تاثیر این موضوع به کتابفروشی‌ها نیز برمی‌گردد. 
به گزارش ستاد خبری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نفیسه مرشدزاده، مدیر انتشارات اطراف درباره برپایی نمایشگاه بعد از وقفه دو ساله و استقبال مخاطبین گفت: شاید فروش امسال با سال‌های قبل تفاوت چندانی نداشته باشد اما افرادی که در نمایشگاه حضور پیدا کردند مشتاق بودند. در واقع یک مدت برگزار نشدن نمایشگاه کتاب، افراد را مشتاق حضور کرده بود.
مرشدزاده درباره تاثیر نمایشگاه حضوری در فروش انتشاراتی‌ها تصریح کرد: شاید بتوان گفت که تاثیر نمایشگاه در فروش ناشران مستقیم نیست. یعنی باتوجه به هزینه‌هایی که در نمایشگاه می‌کنیم فروش باعث سود زیادی نمی‌شود اما بخش معرفی نشر و آثار به مخاطب در بستر نمایشگاه تاثیر بالایی دارد. ممکن است افراد در نمایشگاه خرید نکرده باشند و یا حجم محدودی خرید کرده باشند اما تعداد افراد کتابخوان و آشنا به انتشاراتی‌ها که تولید می‌کند، قابل توجه است.
مدیر انتشارات اطراف با اشاره نوع مخاطبین حاضر در نمایشگاه کتاب تصریح کرد: افراد حاضر در نمایشگاه کتاب الزاما به کتابفروشی نمی‌روند. اما گاهی با حضور گذری در نمایشگاه کتاب تبدیل به افراد کتابخوانی می‌شوند و با خرید کتاب، سطح مطالعه‌شان بالاتر می‌رود و در ادامه به جامعه کتابخوانی کشور اضافه می‌شوند. تاثیر این موضوع به کتابفروشی‌ها نیز برمی‌گردد. 
وی با اشاره به همزمانی نمایشگاه مجازی و حضوری گفت: تخصیص دو گروه هم برای فروش مجازی و هم فروش حضوری از عهده ناشران کوچک خارج بود. نمایشگاه مجازی به تنهایی ایده خوبی بود و باعث می‌شد آثار به شهرهای دور نیز برسد اما همزمانی این دو مناسب برای ناشران کوچک مشکل بود.
مرشدزاده درباره جریان‌شناسی ناشران موجود گفت: غیر از نشرهای وابسته به سازمان‌ها، بقیه نشرها خصوصی هستند. و اتفاقا شاهد نشرهای خصوصی پر رونقی نیز هستیم. به این معنی که برخی از نشرهای خصوصی، گردش مالی مناسبی دارند. 
مدیر نشر اطراف درباره رویکرد تخصصی این نشر مبنی بر آموزش روایت گفت: نشر اطراف در حال حاضر در یک جمع خاص، شناخته شده است. و آن چیزی که فکر می‌کنیم درست است را بازتاب می‌دهیم. و مخاطب، زحمت کشیده شده برای یک اثر را درک می‌کند و آن را انتخاب می‌کند. هدف ما کار کردن بر روی فرمی تحت عنوان روایت بود. بر این اساس، هم بر ابعاد نظری آن دست گذاشتیم و هم نمونه‌هایی از آن را در همه قالب‌ها از جمله سفرنامه بر مبنای روایت مستند کار کردیم.
سی و سومین دوره نمایشگاه حضوری کتاب در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به پایان رسید اما نمایشگاه مجازی تا فردا ادامه دارد.

Join Us: