جستجو
25

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1393
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
10

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1392
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
10

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1395
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
10

آموزش فن بیان  

9786006958019
احمدرضا رسولی
شرکت تعاونی انتشارات هورمزد
80,000  ریال
1394
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
19
10

آموزش فن بیان و نوشتار: مطابق با الگوی آموزش در دوره‌ی ابتدایی  

9786004494830
صدیقه شاه‌حسینی,معصومه باسط
نوروزی
150,000  ریال
1396
اعتماد به نفس در کودکان
خواندن (ابتدایی)
سخنوری
مهارتهای زبانی (ابتدایی)
قابلیت ارتباطی در کودکان
موقعیت
عمومی
شبستان
29
19

اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED  

9789642293056
کریس اندرسون
آسمان خیال
390,000  ریال
1396
سخنرانی عمومی - دستنامه‌ها
موقعیت
کودک و نوجوان
C4
2
8

اعتماد به نفس و فن بیان کودکان  

9786007547571
مهناز دریایی
تعالی
220,000  ریال
1395
اعتماد به نفس در کودکان
سخنوری
والدین و کودک - جنبه‌های روان‌شناسی
موقعیت
عمومی
شبستان
11
14

بیان المحمود (تذکره‌ای در فن مشاعره)  

9789644239953
محمودمیرزاقاجار
اطلاعات
200,000  ریال
1394
شعر فارسی - مجموعه‌ها
شاعران ایرانی - سرگذشتنامه - متون قدیمی تا قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
11/1
7

خوب سخن بگوییم، سخن خوب بگوییم (فن بیان)  

9786007551240
علی کاظمی‌علی‌آبادی
پروانه سفید
50,000  ریال
1395
سخنرانی
سخنوری
موقعیت
کودک و نوجوان
C2
2
261

فن بیان - درست سخن بگویید و موفق شوید: نخستین راهنمای جامع آموزش سخنرانی حرفه‌ای  

9789647938792
احمد حلت,رضا یادگاری
گلپا
60,000  ریال
1392
سخنرانی
سخنوری
موقعیت
عمومی
شبستان
23
34