رویدادها

569
رونمایی از کتاب جریان شناسی تجدیدنظرطلبی

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب جریان شناسی تجدیدنظرطلبی می‌پردازد
زمان : 1403/02/29-14:00 - 1403/02/29-15:00
محل : گوشه نقد
نشست تخصصی اکوسیستم نمایشنامه‌نویسان معاصر

موضوع : این برنامه به موضوع نشست تخصصی اکوسیستم نمایشنامه‌نویسان معاصر می‌پردازد
زمان : 1403/02/29-12:30 - 1403/02/29-13:30
محل : گوشه نقد
رونمایی از کتاب جان فیروزه‌جان

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب جان فیروزه‌جان می‌پردازد
زمان : 1403/02/29-10:30 - 1403/02/29-11:30
محل : گوشه نقد
رونمایی از کتاب های «آن سوگ» و رمان «ای من»

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب های «آن سوگ» و رمان «ای من» می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-18:30 - 1403/02/28-19:30
محل : گوشه نقد
رونمایی از کتاب خوانشی در اسناد بهائیت

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب خوانشی در اسناد بهائیت می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-17:00 - 1403/02/28-18:00
محل : گوشه نقد
رونمایی و معرفی دو مجموعه «شکوفایی» و «مهارت های نرم»

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی و معرفی دو مجموعه «شکوفایی» و «مهارت های نرم» می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-15:30 - 1403/02/28-16:30
محل : گوشه نقد
نشست موضوعی آسیب شناسی سرانه مطالعه در ایران و سایر کشورها

موضوع : این نشست به موضوع نشست موضوعی آسیب شناسی سرانه مطالعه در ایران و سایر کشورها می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-14:00 - 1403/02/28-15:00
محل : گوشه نقد
نقد و بررسی کتاب وقتی مدیر جواب تلفن را نمی‌دهد

موضوع : این نشست به موضوع نقد و بررسی کتاب وقتی مدیر جواب تلفن را نمی‌دهد می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-12:30 - 1403/02/28-13:30
محل : گوشه نقد
رونمایی از کتاب آیینه شکنان

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب آیینه شکنان می‌پردازد
زمان : 1403/02/28-10:30 - 1403/02/28-11:30
محل : گوشه نقد
نقدوبررسی کتاب‌های منتشرشده آموزش زبان‌فارسی

موضوع : این نشست به موضوع نقدوبررسی کتاب‌های منتشرشده آموزش زبان‌فارسی می‌پردازد
زمان : 1403/02/27-18:30 - 1403/02/27-19:30
محل : گوشه نقد
به ما بپیوندید: