لوگو و پوستر نمایشگاه در این بخش برای خبرنگاران و اهالی رسانه با کیفیت بالا قرار داده شده است.

                         لوگو دانلود                                                             پوستر دانلود